The Job of Holland B.V. - Ontwikkeld door 52West IT Services.


The Job of Holland B.V.

Tel: +31 (0)78-6455842

Mobiel: +31 (0)646065745
Email: thejobofholland@live.nlKvK Dordrecht: 56895941

BTW nr.: NL852351744B01

www.thejobofhollandbv.nl

Uitzendbureau

Certificering

The Job of Holland volgt de richtlijnen van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Waarom? Zie onder:


Kwaliteit & Waarborging

SNA certificaat 4-3-2014.pdf

Sinds januari 2007 bestaat er één landelijk, zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk voorzien.

Het keurmerk is gebaseerd op NEN 400-1, dè norm van de SNA.

Op de website van de stichting Normering Arbeid, www.normeringarbeid.nl, kunt u controleren of The Job of Holland B.V. nog altijd is geregistreerd bij de SNA en voldoet aan NEN4400-1.

Om uw risico’s daadwerkelijk te beperken moet u, wanneer u zaken wilt doen met een gecertificeerde onderneming, zelf nog een aantal zaken controleren.

Zie hieronder het NEN 4400-1 certificaat voor The Job of Holland B.V.

Keurmerk SNA en NEN 4400-1 certificaat

LRQA.pdf

Wij leveren als Uitzendorganisatie, personeel aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

Voor ons belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid.

Met ons VCU certificaat tonen wij aan dat ons VG-beheersysteem op orde is.

Voor meer informatie: www.vca.nl

Zie hieronder het VCU 2011/05 certificaat voor The Job of Holland B.V.

LRQA Business Assurance

Share on FacebookShare on LinkedIn